MK Restaurant : Thailand MK Suki Restaurant - ช่วงเวลาแห่งความอบอุ่น

ตะกร้าสินค้า

เอ็มเคการ์ด

เอ็มเคการ์ด

ส่วนลดและสิทธิประโยชน์
ที่จะทำให้มื้ออร่อยของคุณสุขมากกว่าที่เคย

MK Platinum CardMK

Platinum Card

ไม่มีจำหน่าย

อายุบัตร 2 ปี

บริษัทฯ จะส่งบัตรสมาชิกให้ฟรี เมื่อสะสมยอดค่าใช้จ่าย 24,000 บาท โดยไม่ต้องรอบัตรสมาชิกหมดอายุ ซึ่งจะจัดส่งตามที่อยู่โดยอัตโนมัติ


เงื่อนไขการใช้บัตร

1. บัตรนี้ใช้เฉพาะผู้ที่มีชื่อบนบัตรและแสดงบัตรก่อนชำระเงิน

2. บัตรนี้ใช้เป็นส่วนลด 12 % เมื่อชำระด้วยเงินสด  และส่วนลด  5% เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม ใช้ได้ที่ร้าน MK Restaurant, MK Gold, MK Live ทุกสาขา

3. บัตรนี้ใช้สะสมคะแนน ได้ที่ร้าน MK Restaurant, MK Gold, MK Live ทุกสาขาเมื่อทานครบ  25 บาท หลังหักส่วนลดจะได้รับ 1  คะแนน  สะสมครบทุกๆ   200  คะแนน สามารถแลกรับบัตรรับประทานอาหารเอ็มเคมูลค่า 100  บาท

4. สิทธิพิเศษสำหรับเจ้าของบัตรรับส่วนลด  25 %  ในเดือนเกิด จำนวน 1 ครั้ง ต่อ 1 ปี จนกว่าบัตรจะหมดอายุโดยต้องแสดงบัตรสมาชิกที่ระบุชื่อ-นามสกุล พร้อมบัตรประชาชนของเจ้าของบัตร และคูปองวันเกิดเพื่อรับส่วนลด

5. บัตรนี้ไม่ร่วมสะสมคะแนนกับรายการส่งเสริมการขายทุกรายการ บริการบุฟเฟต์ บริการ Home Delivery และบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่

6. หมายเลขบัตร และวันหมดอายุ ระบุด้านหน้าบัตร

7. บัตรนี้สามารถสะสมยอดรับประทานได้

8. กรณีรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ โดยใช้บัตรสมาชิก จะสามารถสะสมยอดรับประทานได้ แต่ไม่สามารถลดราคาในส่วนของบุฟเฟ่ต์ได้

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


การรักษาสถานะ Platinum Card

*หากลูกค้าสะสมยอดการใช้จ่ายถึง 24,000  บาทขึ้นไปภายใน  2  ปี จะได้รับการรักษาสถานะเป็น Platinum ต่อไปอีก 2 ปี แต่หากลูกค้าสะสมยอดการใช้จ่ายระหว่าง 12,000 – 23,999  บาทภายใน  2  ปี จะปรับสถานะลงเป็น Emerald โดยอัตโนมัติ*

** ทางเอ็มเค จะดำเนินการตรวจสอบสถานะบัตรสมาชิก Platinum 1 เดือนล่วงหน้า ก่อนวันหมดอายุบัตรสมาชิก เพื่อดำเนินการจัดส่งบัตรใหม่ที่ปรับสถานะหรือรักษาสถานะให้กับลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติ **


คะแนนสะสม

บัตรสมาชิกของ MK ที่มีคะแนนสะสมจากการประทาน และสามารถทำการแลกคะแนน เพิ่อรับบัตรกำนัลเอ็มเค (MK Gift Voucher) ได้นั้น มีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภทบัตรได้แก่

1. บัตร MK Gold

2.บัตร MK Emerald

3. บัตร Platinum Card

เงื่อนไขการสะสมคะแนน

1.     ทุกๆ 25 บาท ของยอดการรับประทานอาหารที่ MK  ลูกค้าจะได้รับ 1 คะแนน และทุกๆคะแนนสะสม 200 คะแนน สามารถนำมาแลกบัตรกำนัลเอ็มเค (MK Gift Voucher) เพื่อใช้แทนเงินสดในการรับประทาน MK ที่ร้าน มูลค่า 100 บาท

2.     คะแนนสะสมที่ลูกค้าได้รับนั้น ทาง MK จะคำนวณจากยอดการรับประทานสุทธิเท่านั้น (ยอดการรับประทานสุทธิ คำนวณจากราคาค่าอาหารทั้งหมด หักด้วยส่วนลดต่างๆที่ลูกค้านำมาใช้ในครั้งนั้น  อาทิเช่น ส่วนลดบัตรสมาชิกของ MK (ส่วนลด 12% เงินสด หรือส่วนลด 5% บัตรเครดิต) และ/หรือส่วนลดจากคูปองเงินสด หรือคูปองโปรโมชั่นต่างๆ เป็นต้น

3.     เศษที่เหลือของยอดการรับประทานสุทธิในแต่ละครั้งนั้น (เศษที่เหลือไม่ถึง 25 บาท)  ทาง MK ขอสงวนสิทธิ์ในการปัดเศษดังกล่าวทิ้ง และจะไม่นำมาคำนวณ หรือสะสมในครั้งต่อไปได้

4.      สามารถสะสมคะแนนและแลกบัตรกำนัลเอ็มเค (MK Gift Voucher)ได้จนถึงวันหมดอายุของการเป็นสมาชิกบัตร (ตามวันสิ้นสุดท้ายของเดือนที่ระบุหลังบัตร)

5.     ลูกค้าเดิมที่ได้รับการปรับบัตรที่มีคะแนนสะสม เมื่อบัตรดังกล่าวหมดอายุ หากลูกค้าไม่ประสงค์จะทำการแลกคะแนน /  คะแนนสะสมดังกล่าวที่เหลืออยู่ จะถูกโอนย้ายเข้าไปยังบัตรสมาชิกใบใหม่ที่ลูกค้าได้รับโดยอัตโนมัติ และจะหมดอายุตามวันหมดอายุหลังบัตรใบใหม่

6.     กรณีที่บัตรลูกค้าหมดอายุ และลูกค้าไม่ได้รับการต่ออายุสมาชิกบัตร คะแนนที่อยู่ในบัตรที่ยังไม่ดำเนินการทำการแลกคะแนนนั้น ทาง MK จะเก็บคะแนนดังกล่าวนับจากวันหมดอายุในบัตรต่อไปอีก 3 เดือน หากลูกค้าไม่ดำเนินการแลกคะแนน ทาง MK ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดคะแนนสะสมดังกล่าวทิ้ง

7.     ลูกค้าสามารถแลกบัตรกำนัลเอ็มเค ได้ไม่จำกัดจำนวน ตามคะแนนสะสมที่สามารถแลกได้และมีอยู่ในบัตร

8.     คะแนนสะสม ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้

9.     คะแนนสะสม ไม่สามารถทำการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้

10.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

วิธีการตรวจสอบคะแนน

สามาถตรวจสอบคะแนนได้ที่พนักงานร้าน MK ทุกสาขา

เงื่อนไขการแลกบัตรกำนัลเอ็มเค (MK Gift Voucher)

1.     ลูกค้าจะต้องมีคะแนนขั้นต่ำในบัตรสมาชิกที่ถืออยู่อย่างน้อย 200 คะแนน ขึ้นไป

2.     ทุกๆ 200 คะแนน สามารถแลกรับบัตรกำนัลเอ็มเค (MK Gift Voucher) ได้มูลค่า 100 บาท

3.     ลูกค้าที่มีความประสงค์จะแลกรับบัตรกำนัล สามารถแจ้งความจำนงได้ที่พนักงาน MK ทุกสาขา หรือสามารถติดต่อที่ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service) ที่สำนักงานใหญ่

โทรศัพท์หมาย :  02 836 1088 (ในเวลาทำการ 8.00-17.00 ในวันจันทร์-ศุกร์)

4.     การจัดส่งบัตรกำนัล MK (MK Gift Voucher) จะดำเนินการจัดส่งกับลูกค้า โดยทาง MK ขอสงวนสิทธิ์ที่จะจัดส่งไปให้ที่ร้าน MK ที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ที่จะไปรับเท่านั้น

5.     รอบระยะเวลาการจัดส่งใช้เวลาประมาณ 10 – 14 วัน (ขึ้นอยู่กับรอบของการจัดส่งบัตรกำนัลนั้นๆ)  

คลิกลงทะเบียน เพื่อสะสมแต้ม MyMKและรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม FAQs