MK Restaurant : Thailand MK Suki Restaurant - ช่วงเวลาแห่งความอบอุ่น

ตะกร้าสินค้า

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป เราให้ความสำคัญและเน้นย้ำการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำประสิทธิภาพและความมั่นคงที่ดียิ่งขึ้นของบริษัท

เรามุ่งเน้นการพัฒนาศักยาภาพของบุคลากรตามมาตรฐานเพื่อให้ศักยภาพของบุคลากรกว่า 10,000 คนในองค์กรของเราได้มาตรฐานสากล นอกจากผลตอบแทนและสวัสดิการที่ครอบคลุมแล้ว องค์กรของเอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป ยังสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีความสุขในชีวิต การทำงานเพื่อเสริมสร้างชีวิตที่ยั่งยื่นและปลูกฝังให้มีจิตใจรักในการบริการ

 

 

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1200 ถ.บางนา-ตราด เขตบางนา แขวง บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

 

 

 
DATE

จันทร์ - ศุกร์ 08:00 - 18:00

 
PHONE

02-836-1000

 
FAX

02-836-1000 ext.1229

ตำแหน่งว่างงาน
Performance Appraisal Assistant Manager

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

Position Summary :
              We are seeking a driven individual with a passion for employee development and a desire to bring out the best in people in order to achieve high performance. You practice continuous improvement and strive to learn the unique nature of different functions. You’ll be aligning the performance measures of MK Restaurant Group, a chain restaurant operator of 600 outlets and 20,000 employees, with corporate goals and designing a performance appraisal program.

Main Responsibilities :
• Develop and implement a company-wide pay-by-performance appraisal program, translating company vision and strategy to achievable targets linked to specific department
• Assist in the re-design of core competencies, core values and key performance measures and interweave them into performance appraisal system
• Analyze and report on measurement results. Conduct gap analysis on employee skills
• Provide ongoing oversight and support to ensure that performance measures are being used to effectively manage operations and impact organizational change
• Develop and conduct presentations and training to senior management, line managers and staff on the performance appraisal system
• Work collaboratively with a variety of people cross-function to build mutual understanding
• Assist in developing training plan, identifying educational opportunities for career development
• Work with consultants to implement best practices of HR management and related initiatives
• Perform related work as assigned


Qualifications :
• BS/MS degree in Human Resource, Engineering, Psychology, Management or related field
• Minimum 5 years in HR generalist experience, 3 years of direct experience developing, implementing or evaluating performance appraisal systems

Skills & Experience :
• Experience developing employee performance measures
• Experience providing training to line managers on performance management systems
• Skillful at facilitating the open exchange of ideas and knowledge sharing, creating a culture of open, honest communication. Excellent interpersonal and influencing skills
• Advanced proficiency level in MS Office
• Results oriented; proven ability to follow through while handling multiple competing priorities

Close
CloseMK Group Quality Assurance and Food Safety Vice President / Assistant Vice President

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QA)

Position Summary:

Strategically innovate, implement and manage the Quality Assurance and Food Safety programs according to company policies of MK Restaurant Group, a chain restaurant operator of 600 outlets. Ensure quality and food safety standards are maintained according to related regulatory agencies. Ideal candidate is highly process-oriented and has capability to lead, train and collaborate with cross-functional teams to strive towards maximum results and grow a culture of continuous improvement. You will challenge the status quo to implement breakthrough strategies to achieve no food safety issues, high ethical standards, and top quality customer dining experience. Reports to the CEO.

Main Responsibilities:

 • Proactively work and innovate processes to prevent recalls, withdraws and loss of customers due to quality issues, research and recommend enhancements to food safety, product quality, production procedures, equipment, and management practices
 • Collaborate on all QAFS activities to add guidance and expertise in all areas (e.g. Lab, AMS, AW and data collections)
 • Effectively partner with Operations, Maintenance, Sales, Supply Chain and other functional areas to teach, lead and guide all employees engaged in food production, food safety and quality initiatives
 • Create and foster a culture that understands and recognizes food safety and quality as a top priority, ensure employees are trained on an on-going basis and in compliance with company regulations to ensure quality and consistency of products
 • Foster and environment of continuous process improvement to drive efficiencies, increased accuracy and stronger decision making. Ensure high levels of engagement from all levels of employees
 • Manage written responses, customer inquiries and visits for food safety and product quality complaints
 • Committed to upholding the highest level of ethical and moral standards
 • Maintain and improve Code of Conduct to reflect good working ethics and act as role model to all staff

 

Other Duties:

 • Attend and contribute to all training sessions, meetings and activities as required
 • Maintain strong, professional relationship with relevant business partners
 • Ensure high standards of personal presentation and grooming
 • Carry out any other assignments assigned by direct supervisor

Qualifications

 • 8-10 years experience in a large manufacturing or restaurant industry
 • 5-7 years experience supervising others at various organizational levels, preferably at a regional level. Previously influenced senior managers and rigorously driven a quality improvement program
 • Bachelor’s degree in Food Science, Food Safety, Engineering or related field
 • Preferred MBA or MS in Food Science, Food Safety or related field
 • Preferred certified in ISO 22000, HACCP, ISO, GMP or other food safety/QA audit certifications

Skills & Experience

 • Strong ability to observe and spot process improvement opportunities
 • Can quickly establish credibility and respect and build strong working relationships with department managers. Demonstrates maturity, professionalism and will to lead
 • Strong ability to work in a highly ambiguous and complex environment with a key skill of driving simplicity
 • Expertise in strategy creation and execution
 • Actively support and develop team members, quick to identify and solve issues
 • Able to work to deadlines and generate pragmatic solutions to changing situations and complex problems as they are presented
 • Results-oriented and passion to deliver the best performance
 • Foster a positive working environment, with culture of process excellence and continuous improvement
 • Ability to travel up-country and internationally some of the time
 • Proficiency in Thai and English. Computer literate

Close
CloseBrand Manager - Delivery Service

ฝ่ายการตลาด

Position Summary:

We are looking for a passionate Assistant Marketing Manager who will help develop our marketing strategy and run our company’s home delivery activities. You will conduct market research, produce promotional materials and analyze sales data. The ideal candidate will be an insightful marketer and an excellent communicator filled with lots of enthusiasm and ready to make a difference. The goal is to ensure that our home delivery marketing campaigns engage with our customers and outperform competition.

Main Responsibilities:

 • Identify and execute home delivery strategy with a goal to increase sales
 • Capture home delivery market and strengthen MK brand by creating products, promotions and services that meets customer demand
 • Provide competitor analysis on various companies’ market offerings (home delivery) by identifying market trends, pricing/business models, sales and methods of operation
 • Develop and communicate marketing activities with Call Center team with the goal to achieve sales target
 • Provide strategic and practical advice to boost our company’s marketing efforts
 • Design, implement and evaluate strategy for home delivery according to business objective and budget
 • Analyze customer purchasing behavior and integrate findings into the development of annual marketing plan and campaign calendar
 • Build teamwork with internal cross-functional teams for effective project management 
 • Carry out any other assignments assigned by supervisor

Qualifications

 • Male or female age 28 years old or above. At least 1-2 years working experience in Casual Dining Restaurants(CDR), Quick Service Restaurants(QSR), FMCG, or any related industries in Marketing field
 • A minimum of Master’s Degree in Marketing, Communication Arts or related field

Skills & Experience

 • Experience in FMCG, Retail business or Advertising Agency 
 • Proof of success in LSM marketing
 • Good background in advertising/creative work judgment
 • Hard working, open minded with a ‘Can do’ attitude
 • Strong coaching skills to grow the team
 • Passion in food, love to eat and/or love exploring new food trends/restaurants
 • Fluent in English and Thai. Computer literate
 • Ability to travel up-country and overseas some of the time

Close
Closeผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานนวนคร)

อื่นๆ

คุณสมบัติขั้นต่ำ

 1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ด้าน Food Science, Microbiology  และมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ รับผิดชอบสูง ขยัน อดทน
 3. ชาย หรือ หญิง อายุ 30  ปีขึ้นไป
 4. มีความรู้ละความเข้าใจในระบบงาน GMP, HACCP และ ISO 9000

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. วางแผนและควบคุมดูแลการสั่งสินค้าและวัตถุดิบให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ ความปลอดภัย ตรงต่อเวลา และเพียงพอต่อการใช้งาน
 2. ควบคุมดูแลการรับสินค้าและวัตถุดิบทุกชนิดให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานคุณภาพทั้งการตรวจรับจำนวน การชั่งน้ำหนัก, ตรวจสภาพสินค้า, หีบห่อ และพาหนะ
 3. ควบคุมการจัดเก็บสินค้าในสโตร์และห้องเย็นวัตถุดิบ ทุกๆห้องให้เรียบร้อยเป็นระเบียบ
 4. วางแผนและควบคุมดูแลโปรแกรมการผลิตให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และถูกต้องตรงกรรมวิธีการผลิตที่ตั้งมาตรฐานไว้
 5. งานตรวจความเรียบร้อย ความปลอดภัยของสถานที่
 6. ควบคุมดูแลเพื่อให้สินค้าต่างๆ และวัตถุดิบให้มีคุณภาพที่ดี และมีความปลอดภัยต่อลูกค้า
 7. การดูแลพนักงาน ดูแลสภาพความเป็นอยู่อาหารการกิน และการปฏิบัติงานของพนักงาน
 8. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 9. ดูแลและตรวจสอบระบบให้ได้รับการปฎิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ

Close
Closeเจ้าหน้าที่ธุรการ-ประสานงาน

อื่นๆ

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลลิกภาพดี

 • ใช้คอมพิวเตอร์ MS ได้ดี

 • ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านธุรการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สอบถามโทร  02-8361000 ต่อ 1214,1220

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

จำนวน 3 อัตรา

 • เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี

 • วุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาด,การจัดการ,บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองและประสานงานได้

 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านจัดซื้อ 0-2 ปี

 • ประจำโรงงานบางนา-ตราด (กม.18)

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

Close
Closeผู้ช่วยผู้จัดการสาขาฝึกหัด

ฝ่ายดูแลสาขา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถทำงานกะและโยกย้ายสาขาได้ทั่วประเทศ
 • มีบุคลิกที่ดี รักในงานบริการ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหารในเครือของบริษัท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

02-836-1000 ต่อ 1251 

Close
Closeช่างซ่อมบำรุง

ฝ่ายช่างซ่อมบำรุง

จำนวน 10 อัตรา

ประจำศูนย์ช่างซ่อมบำรุง-พระราม 4(สุขุมวิท 26)

1. เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.-ป.ตรี สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิก หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว (เบิกค่าเดินทางได้-มีเงินพิเศษ)

4. ประจำศูนย์ช่างฯ(สุขุมวิท26/พระราม 4) ใกล้ Big-C พระราม 4

5. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่หรือถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหารในเครือของบริษัท

สอบถามเพิ่มเติมโทร  0-2836-1000 ต่อ 1191,1214,1220

Close
Closeเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพ (QA)

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QA)

คุณสมบัติ

1.เพศชาย /หญิง  อายุไม่เกิน  28 ปี                                                                                                                         

2. วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา  ( Food Science ,Food Tech ,Bio Tech จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

3. มีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับมาตรฐานสากลหรือระบบคุณภาพ เช่น GMP HACCP ISO9000

4. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในสายงาน 1 ปีขึ้นไป

5. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

6. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดหรือออกนอกสถานที่ได้

 

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

สอบถามเพิ่มเติมโทร 083-099-6041 หรือ 0-2836-1000 ต่อ 1191,1214,1220

Close
Close