พบกับเว็บไซต์ MK เดลิเวอรี่รูปแบบใหม่ได้ที่ www.mk1642.com หรือ โทร. 1642
MK Delivery has moved to the new website. Please visit us at our new home www.mk1642.com or call 1642.