MK Restaurant : Thailand MK Suki Restaurant - ช่วงเวลาแห่งความอบอุ่น

Shopping Cart

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

MK Restaurant Group has been emphasizing on developing our personnel within the organization to enhance our qualities and stabilities.

We had been focusing on developing our personnel ability to make sure that the quality of our 10,000 staffs meet international standard. Besides salary and coverage fringe benefits, MK Restaurant Group also supports all of our personnel to have a happy life. Working to strengthen sustainable living and cultivating the mind in service.

 

 

Apply for jobs via online

Human Resource Department

MK Restaurant Group Public Company Limited
1200 MK Restaurant Group Public Company Limited Bangna-Trad Road, Bangna, Bangna Bangkok Thailand 10260

 

 

 
DATE

Mon - Fri 08:00 - 18:00

 
PHONE

02-836-1000

 
FAX

02-836-1000 ext.1229

Apply for this job
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก Food Safety ประจำโรงงานบางนา-ตราด กม.21

คุณสมบัติ:

1.เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

2.วุฒิปริญญาตรี สาขาMicrobiological Food science,Biological หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพISO22000,ISO31000, ISO9001, GMP, HACCP 

4.ใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

5. หากมีทักษะทางภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
 

รายละเอียดงาน

1.วางแผนการตรวจตัวอย่างของสาขา เช่น อาหาร ผัก น้ำแข็ง

2.ให้คำปรึกษาด้าน Food Safety

3.พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

4.ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ

 

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

สอบถามเพิ่มเติมโทร 083-099-6041 หรือ 0-2836-1000 ต่อ 1191,1220,1214

Close
Closeเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ประจำโรงงานบางนา-ตราดกม.21)

คุณสมบัติ

1. เพศชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 25 - 35 ปี

2. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3-4 ปีขึ้นไป

4. ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  หรือสภาพแวดล้อมในการทำงาน

5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

6. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

7. ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์

รายละเอียดงาน

1. ตรวจสอบความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

2. รวมกำหนดมาตรฐานการป้องกัน  และขั้่นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย

3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

4. แนะนำพนักงานให้ปฏิบัติตามาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน

5. รวบรวมสถิติ  วิเคราะห์ข้อมูล  จัดทำรายงานเกี่ยวกับการประสบอันตราย

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

สอบถามเพิ่มเติมโทร 083-099-6041 หรือ 0-2836-1000 ต่อ 1191,1214,1220

Close
Closeเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

คุณสมบัติ

1. เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาศึกษาศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ , ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

4. มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้ดี

5. มีประสบการณ์ในด้านงานสอนหรือธุรการประสานงาน 2 ปี

6. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. มีใจรักงานบริการ

8. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

รายละเอียดงาน

1. เป็นวิทยากรฝึกอบรมที่สถาบันฝึกอบรม MK และสาขา MK 

2. ออกแบบและพัฒนาฝึกอบรม

3. ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ

4. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

สอบถามเพิ่มเติมโทร 083-099-6041 หรือ 0-2836-1000 ต่อ 1191,1214,1220

Close
Closeเจ้าหน้าที่บัญชี ประจำโรงงานบางนาตราด กม.21

คุณสมบัติ

1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี

2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี

3. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ชำนาญในโปรแกรม Excel , Word และโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ

รายละเอียดงาน

1. ตรวจสอบและลงบันทึกเอกสารทางบัญชี

2. บันทึกรายละเอียดทรัพย์สิน

3. เก็บรวบรวมใบสำคัญซื้อ , ใบสำคัญจ่าย และเอกสารต่างๆของฝ่าย

4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

Close
CloseBrand Manager(YAYOI)

Position Summary :

              We are looking for a passionate Assistant Marketing Manager who will help develop YAYOI marketing strategy and run our branding, promotion, digital and LSM marketing activities. You will conduct market research, produce promotional materials and analyze sales data. The ideal candidate likes Japanese food, is an insightful marketer as well as an excellent communicator filled with lots of enthusiasm and ready to make a difference. The goal is to ensure that our brand and marketing campaigns engage with our customers and outperform competition.

Main Responsibilities :

 • Design, roll out and evaluate promotional and PR campaigns that suit customer needs and enhance customer loyalty through digital, home delivery and LSM channels.
 • Capture Japanese food market and strengthen YAYOI brand by creating products, promotions and services that meets customer demand.
 • Provide strategic and practical advice to boost our company’s marketing efforts.
 • Present marketing and promotion plan to subcommittee and Operations team to enable operational feasibility and to provide them with appropriate tools and materials.
 • Analyze customer purchasing behavior and integrate findings into branding and in the development of annual marketing plan and campaign calendar.
 • Plan and purchase short-term and long-term media for advertising campaigns.
 • Formulate and implement strategic digital campaigns with the goal to increase sales.
 • Provide competitor analysis on various companies’ market offerings (Local Store Marketing) by identifying market trends, pricing/business models, sales and methods of operation.
 • Evaluate, develop and implement marketing strategy for promotions and LSM according to business objective and budget.
 • Coordinate cross function and with external agencies to develop and communicate marketing plan with goal to achieve sales and customer growth.
 • Manage document control and quality control system under ISO and other standards associated with the business.
 • Carry out any other assignments assigned by supervisor.

Qualifications :

 • Male or female age 29 years old or above
 • A minimum of Master’s Degree in Marketing, Communication Arts, MBA or related field
 • At least 1-2 years working experience in Branding/Promotion/Digital/Local Store Marketing
 • Experience in data analysis and market research to develop and implement marketing strategy
 • A good team player with excellent interpersonal skill and ability to coordinate internally cross function and externally
 • Proficiency in Thai and English. Computer literate

Skills & Experience :

 • Creativity and knowledge in marketing trends and promotions
 • Result-oriented and passion to deliver the best performance
 • Strong analytical and presentation skill
 • Outstanding communication and interpersonal skills
 • Proficiency in MS Office such as Word, Excel and PowerPoint
 • Ability to travel up-country some of the time
 • Proficiency in Thai and English. Computer literate in MS Word, Excel, Power Point 

Close
Closeเจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง(Recruit)

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี

- ปริญญาตรี สาขาบริหาร/จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สามารถเดินทางลงพื้นที่ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้

- คล่องแคล่วและมีทักษะในการสื่อสารที่ดี

รายละเอียดงาน

- วางแผน สรรหาและคัดเลือกผู้สมัครเข้าปฏิบัติงานร้านสาขา ร้าน MK และในเครือ (ทำงาน จันทร์-ศุกร์)
 

 

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหารในเครือของบริษัท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

02-836-1000 ต่อ 1214,1220

Close
CloseBrand Manager - Delivery Service

Position Summary:

We are looking for a passionate Assistant Marketing Manager who will help develop our marketing strategy and run our company’s home delivery activities. You will conduct market research, produce promotional materials and analyze sales data. The ideal candidate will be an insightful marketer and an excellent communicator filled with lots of enthusiasm and ready to make a difference. The goal is to ensure that our home delivery marketing campaigns engage with our customers and outperform competition.

Main Responsibilities:

 • Identify and execute home delivery strategy with a goal to increase sales
 • Capture home delivery market and strengthen MK brand by creating products, promotions and services that meets customer demand
 • Provide competitor analysis on various companies’ market offerings (home delivery) by identifying market trends, pricing/business models, sales and methods of operation
 • Develop and communicate marketing activities with Call Center team with the goal to achieve sales target
 • Provide strategic and practical advice to boost our company’s marketing efforts
 • Design, implement and evaluate strategy for home delivery according to business objective and budget
 • Analyze customer purchasing behavior and integrate findings into the development of annual marketing plan and campaign calendar
 • Build teamwork with internal cross-functional teams for effective project management 
 • Carry out any other assignments assigned by supervisor

Qualifications

 • Male or female age 28 years old or above. At least 1-2 years working experience in Casual Dining Restaurants(CDR), Quick Service Restaurants(QSR), FMCG, or any related industries in Marketing field
 • A minimum of Master’s Degree in Marketing, Communication Arts or related field

Skills & Experience

 • Experience in FMCG, Retail business or Advertising Agency 
 • Proof of success in LSM marketing
 • Good background in advertising/creative work judgment
 • Hard working, open minded with a ‘Can do’ attitude
 • Strong coaching skills to grow the team
 • Passion in food, love to eat and/or love exploring new food trends/restaurants
 • Fluent in English and Thai. Computer literate
 • Ability to travel up-country and overseas some of the time

Close
CloseBrand Department Manager

Position Summary:

We are looking for an enthusiastic marketer to give an authentic voice to our brand. You will be in charge of designing key strategies to enhance MK brands by connecting with our consumers through integrated campaigns. The ideal candidate will be an experienced professional with a passion for trend spotting and the love for food. You will work collaboratively to identify customer insight, maximize revenues, and drive an effective action plan.

Main Responsibilities:

 • Develop brand communication and PR strategies to enhance all MK brands
 • Define PR activities, sponsorship marketing, collaborating with CSR and execute integrated campaigns through various channels and media including online, offline, above the line, below the line and digital channels
 • Oversee communication and work with media agency to develop effective media plans
 • Lead in-store communication direction and execution including brand signage, POP merchandising standard and in-store activation for special occasions, that deliver brand essence, build brand image and support operation execution
 • Manage budgets and effectively allocate resources among campaigns
 • Supervise subordinates to effectively manage the whole cycle of promotion campaign
 • Build teamwork with internal cross-functional teams for effective project management
 • Carry out any other assignments assigned by supervisor

Qualifications

 • 5+ years experience in Casual Dining Restaurants(CDR), Quick Service Restaurants(QSR), FMCG, or any related industries in Marketing field
 • A minimum of Master’s degree in Marketing or Management-related field

Skills & Experience

 • Experience in Casual Dining Restaurants(CDR), Quick Service Restaurants(QSR), FMCG, or any related industries in Marketing field
 • Proof of success in NPD development, turning consumer insight into winning products
 • Good background in advertising/creative work judgment
 • Hard working, open minded with a ‘Can do’ attitude
 • Strong coaching skills to grow the team
 • Passion in food, love to eat and/or love exploring new food trends/restaurants
 • Fluent in English and Thai. Computer literate
 • Ability to travel up-country and overseas some of the time
 •  

Close
Close