MK Restaurant : Thailand MK Suki Restaurant - ช่วงเวลาแห่งความอบอุ่น

ตะกร้าสินค้า

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป เราให้ความสำคัญและเน้นย้ำการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำประสิทธิภาพและความมั่นคงที่ดียิ่งขึ้นของบริษัท

เรามุ่งเน้นการพัฒนาศักยาภาพของบุคลากรตามมาตรฐานเพื่อให้ศักยภาพของบุคลากรกว่า 10,000 คนในองค์กรของเราได้มาตรฐานสากล นอกจากผลตอบแทนและสวัสดิการที่ครอบคลุมแล้ว องค์กรของเอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป ยังสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีความสุขในชีวิต การทำงานเพื่อเสริมสร้างชีวิตที่ยั่งยื่นและปลูกฝังให้มีจิตใจรักในการบริการ

 

 

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1200 ถ.บางนา-ตราด เขตบางนา แขวง บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

 

 

 
DATE

จันทร์ - ศุกร์ 08:00 - 18:00

 
PHONE

02-836-1000

 
FAX

02-836-1000 ext.1229

ตำแหน่งว่างงาน
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ช่องทางคอลเซ็นเตอร์

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี

2. ปริญญาตรี สาขาการตลาด, สื่อสารมวลชน , บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. มีทักษะด้านการสื่อสาร มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

4. มีวาทะศิลป์ในการเจรจา น้ำเสียงสุภาพนุ่มนวล 

5. สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี

6. มีประสบการณ์ด้าน Call Center จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

รายละเอียดงาน

1. ตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูล รับคำแนะนำ ติชม จากลูกค้าทางโทรศัพท์ พร้อมสรุปข้อมูล

2. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

สอบถามเพิ่มเติมโทร 083-099-6041 หรือ 0-2836-1000 ต่อ 1191,1214,1220

Close
Closeผู้ช่วยออกแบบ (งานตกแต่งภายใน)

ฝ่ายพัฒนาและวิศวกรรม

รายละเอียดงาน

- ถอดแบบ เขียนแบบ งานตกแต่งภานใน
- ทำpresentation
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก

คุณสมบัติ

- เพศชาย/ หญิง อายุ 23-35 ปี

- ปริญญาตรี สาขาออกแบบตกแต่งภายใน, มัณฑนศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สามารถใช้Computer Program AUTO CAD /Graphic /3D MAX/Sketok up

- มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี

- สามารถอ่านแบบ และเขียนแบบ มีความเข้าใจในงานออกแบบตกแต่งภายใน

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

02-836-1000 ต่อ 1214 คุณฐิติกานต์

Close
Closeเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายพัฒนาและวิศวกรรม

 คุณสมบัติ:

1.เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

2.วุฒิปริญญาตรีสาขาการเงิน,การตลาด,บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน มีทักษะในการสื่อสาร

4.ใช้คอมพิวเตอร์ MS ได้ดี

5. ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

รายละเอียดงาน

1.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเสนอพื้นที่/การต่อสัญญาพื้นที่เช่า

2.จัดเตรียมงบการเงินเบื้องต้น

3.จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานด้านการตลาดเบื้องต้น

4.รับเรื่องติดต่อประสานงานกับทางสาขา 

 

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

สอบถามเพิ่มเติมโทร 083-099-6041 หรือ 0-2836-1000 ต่อ 1214,1220

Close
Closeเจ้าหน้าที่บัญชี

ฝ่ายบัญชี

จำนวน 1 อัตรา

1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี

2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี

3. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ชำนาญในโปรแกรม Excel , Word และโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

Close
Closeเจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง(Recruit)

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี

- ปริญญาตรี สาขาบริหาร/จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สามารถเดินทางลงพื้นที่ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้

- คล่องแคล่วและมีทักษะในการสื่อสารที่ดี

รายละเอียดงาน

- วางแผน สรรหาและคัดเลือกผู้สมัครเข้าปฏิบัติงานร้านสาขา ร้าน MK และในเครือ (ทำงาน จันทร์-ศุกร์)
 

 

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหารในเครือของบริษัท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

02-836-1000 ต่อ 1214,1220

Close
CloseBrand Manager(YAYOI)

ฝ่ายการตลาด

Position Summary :

              We are looking for a passionate Assistant Marketing Manager who will help develop YAYOI marketing strategy and run our branding, promotion, digital and LSM marketing activities. You will conduct market research, produce promotional materials and analyze sales data. The ideal candidate likes Japanese food, is an insightful marketer as well as an excellent communicator filled with lots of enthusiasm and ready to make a difference. The goal is to ensure that our brand and marketing campaigns engage with our customers and outperform competition.

Main Responsibilities :

 • Design, roll out and evaluate promotional and PR campaigns that suit customer needs and enhance customer loyalty through digital, home delivery and LSM channels.
 • Capture Japanese food market and strengthen YAYOI brand by creating products, promotions and services that meets customer demand.
 • Provide strategic and practical advice to boost our company’s marketing efforts.
 • Present marketing and promotion plan to subcommittee and Operations team to enable operational feasibility and to provide them with appropriate tools and materials.
 • Analyze customer purchasing behavior and integrate findings into branding and in the development of annual marketing plan and campaign calendar.
 • Plan and purchase short-term and long-term media for advertising campaigns.
 • Formulate and implement strategic digital campaigns with the goal to increase sales.
 • Provide competitor analysis on various companies’ market offerings (Local Store Marketing) by identifying market trends, pricing/business models, sales and methods of operation.
 • Evaluate, develop and implement marketing strategy for promotions and LSM according to business objective and budget.
 • Coordinate cross function and with external agencies to develop and communicate marketing plan with goal to achieve sales and customer growth.
 • Manage document control and quality control system under ISO and other standards associated with the business.
 • Carry out any other assignments assigned by supervisor.

Qualifications :

 • Male or female age 29 years old or above
 • A minimum of Master’s Degree in Marketing, Communication Arts, MBA or related field
 • At least 1-2 years working experience in Branding/Promotion/Digital/Local Store Marketing
 • Experience in data analysis and market research to develop and implement marketing strategy
 • A good team player with excellent interpersonal skill and ability to coordinate internally cross function and externally
 • Proficiency in Thai and English. Computer literate

Skills & Experience :

 • Creativity and knowledge in marketing trends and promotions
 • Result-oriented and passion to deliver the best performance
 • Strong analytical and presentation skill
 • Outstanding communication and interpersonal skills
 • Proficiency in MS Office such as Word, Excel and PowerPoint
 • Ability to travel up-country some of the time
 • Proficiency in Thai and English. Computer literate in MS Word, Excel, Power Point 

 

Close
Closeเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ประจำโรงงานบางนา-ตราดกม.21)

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

คุณสมบัติ

1. เพศชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 25 - 35 ปี

2. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3-4 ปีขึ้นไป

4. ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  หรือสภาพแวดล้อมในการทำงาน

5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

6. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

7. ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์

รายละเอียดงาน

1. ตรวจสอบความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

2. รวมกำหนดมาตรฐานการป้องกัน  และขั้่นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย

3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

4. แนะนำพนักงานให้ปฏิบัติตามาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน

5. รวบรวมสถิติ  วิเคราะห์ข้อมูล  จัดทำรายงานเกี่ยวกับการประสบอันตราย

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

สอบถามเพิ่มเติมโทร 083-099-6041 หรือ 0-2836-1000 ต่อ 1191,1214,1220

Close
CloseMarketing Executive

ฝ่ายการตลาด

คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง อายุ 23-27 ปี

2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขา การตลาด , การโฆษณา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

4. มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้ดี

5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

6. มีประสบการณ์ด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

1. ประสานงานกับเอเจนซี่ เพื่อลงโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ

2. ดูแลระบบฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของฝ่ายการตลาด

3. ดูแลเอกสารต่างๆของฝ่ายการตลาด

4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

สอบถามเพิ่มเติมโทร 083-099-6041 หรือ 0-2836-1000 ต่อ 1191,1214,1220

Close
Close