ร่วมงานกับเรา

ผู้สนใจสามารถสมัครงานด้วยตัวเองหรือส่งใบสมัครที่

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1200 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

 • จันทร์ - ศุกร์ 08:00 - 17:00
 • 02-836-1000 ต่อ 1214
 • 02-836-1000 ต่อ 1229
 • [email protected] หรือ www.mkrestaurant.com

ตำแหน่งงานว่าง

ฝ่ายงาน

ผู้จัดการแผนก IT Support

สายเทคโนโลยีสารสนเทศ > IT

Apply for this job

จำนวนที่รับ

1 อัตรา

รายละเอียดงาน

- ประสานงานการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งทางด้าน Hardware และ Software

- บริหารจัดการระบบป้องกัน Virus และภัยคุกคามด้านอื่นๆ

- สนับสนุนการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับ User ภายใน

- ให้บริการด้านเทคนิคกับสาขาที่เปิดใหม่

- ให้คำแนะนำการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ให้กับ User ภายใน

- ดูแลติดตามงานทีมงาน

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Technology , Computer Science , Computer Business หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์งานด้านระบบ IT Support 3 ปีขึ้นไป
 3. สามารถบริหารจัดการทีมงานได้
 4. สามารถแก้ไขปัญหา Application พื้นฐาน ในด้าน Hardware ,Software กับทาง User ได้

เอกสารในการสมัครงาน

- Resume

2. Cert. การอบรม หรือผลคะแนนสำหรับยื่นสมัครงานเช่น Toeic เป็นต้น (ถ้ามี)

 

สวัสดิการ

1. ปรับเงินเดือนประจำปี
2. กองทุนประกันสังคม , กองทุนเงินทดแทน
3. โบนัส 2 ครั้ง/ปี
4. ประกันอุบัติเหตุ
5. ค่าล่วงเวลา (OT)
6. วันหยุดประจำปี 15 วัน
7. วันลาพักร้อน 6-10 วัน (ปฏิบัติงานครบ 1 ปี)
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
9. ค่ารักษาพยาบาล 10,000 บาท/ปี

ผู้จัดการแผนก IT Support

ชื่อ - นามสกุล*

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก*

เบอร์โทรติดต่อ*

อีเมล*

Resume (Upload)*

เงินเดือนที่คาดหวัง (บาท)*

วันที่สามารถเริ่มงานได้


Captcha

ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาผลิตภัณฑ์

สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ > PD

Apply for this job

จำนวนที่รับ

1 อัตรา

รายละเอียดงาน

- จัดทำคุณลักษณะต่างๆของสินค้าในสูตรเมนูอาหาร

- จัดทำแบบฟอร์มและวิธีการประเมินผลการพัฒนาเมนูอาหารให้ได้ตาม Standard

- จัดทำสรุปสูตร วิธีการและคู่มือเบื้องต้น เพื่อนำไปใช้ในการผลิตหรือปฏิบัติงาน

- ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบบริษัท

- ดูแล บริหารทีมงานและประเมินผลการทำงาน

คุณสมบัติ

 1. อายุ 30 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคหกรรมศาสตร์ , วิทยาศาสตร์อาหาร , โภชนาการ ,บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร/อุตสาหกรรมอาหาร 1 ปี
 4. มีความเข้าใจในเรื่องสูตร/ส่วนผสม/เทคนิคอาหารในเชิงปฏิบัติการร้านอาหารหรือโรงงาน
 5. มีทักษะการวางแผนและติดตามงาน

เอกสารในการสมัครงาน

1.Resume

2.Cert. การฝึกอบรมหรือผลคะแนน เช่น Toeic (ถ้ามี)

สวัสดิการ

1. ปรับเงินเดือนประจำปี
2. กองทุนประกันสังคม , กองทุนเงินทดแทน
3. โบนัส 2 ครั้ง/ปี
4. ประกันอุบัติเหตุ
5. ค่าล่วงเวลา (OT)
6. วันหยุดประจำปี 15 วัน
7. วันลาพักร้อน 6-10 วัน (ปฏิบัติงานครบ 1 ปี)
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
9. ค่ารักษาพยาบาล 10,000 บาท/ปี

ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาผลิตภัณฑ์

ชื่อ - นามสกุล*

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก*

เบอร์โทรติดต่อ*

อีเมล*

Resume (Upload)*

เงินเดือนที่คาดหวัง (บาท)*

วันที่สามารถเริ่มงานได้


Captcha

SAP Application Specialist (FI/CO)

สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Apply for this job

จำนวนที่รับ

1 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • จัดการและบริหารโครงการให้ตรงตามเวลา ภายใต้ขอบเขตงานและงบประมาณที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับ Application ทั้งบนระบบ Server
 • ควบคุม ดูแลระบบความปลอดภัยการเข้าถึงข้อมูลของ Database
 • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือผู้ใช้งาน
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

คุณสมบัติ

 1. อายุ 23-35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์, Information Technology ,Computer Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ที่เกี่ยวข้องกับระบบ EPR หรือโดยตรงกับ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีประสบการณ์ทางด้าน Database Application development ,Sharepoint
 5. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เงินช่วยเหลือค่าเดินทางหรือค่าที่พัก,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

SAP Application Specialist (FI/CO)

ชื่อ - นามสกุล*

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก*

เบอร์โทรติดต่อ*

อีเมล*

Resume (Upload)*

เงินเดือนที่คาดหวัง (บาท)*

วันที่สามารถเริ่มงานได้


Captcha

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กร

สายงานตรวจสอบภายใน

Apply for this job

จำนวนที่รับ

2 อัตรา

รายละเอียดงาน

 •  จัดทำหนังสือ และประสานงานแจ้งหน่วยงานที่จะเข้าตรวจสอบ
 •  ดำเนินการตรวจสอบภายในองค์กร
 •  จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 28 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เงินช่วยเหลือค่าเดินทางหรือค่าที่พัก,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กร

ชื่อ - นามสกุล*

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก*

เบอร์โทรติดต่อ*

อีเมล*

Resume (Upload)*

เงินเดือนที่คาดหวัง (บาท)*

วันที่สามารถเริ่มงานได้


Captcha

เจ้าหน้าที่ขายงานจัดเลี้ยงนอกสถานที่ (ประจำวิภาวดี ซอย16)

สายงานกิจการสาขา > จัดเลี้ยง

Apply for this job

จำนวนที่รับ

2 อัตรา

รายละเอียดงาน

 •  ขายงานจัดเลี้ยงนอกสถานที่
 •  สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
 •  ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
 • สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • ปฎิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์และทำงานเป็นกะได้

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เงินช่วยเหลือค่าเดินทางหรือค่าที่พัก,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

เจ้าหน้าที่ขายงานจัดเลี้ยงนอกสถานที่ (ประจำวิภาวดี ซอย16)

ชื่อ - นามสกุล*

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก*

เบอร์โทรติดต่อ*

อีเมล*

Resume (Upload)*

เงินเดือนที่คาดหวัง (บาท)*

วันที่สามารถเริ่มงานได้


Captcha

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาฝึกหัด

สายงานกิจการสาขา > ประจำร้าน MK, YAYOI

Apply for this job

จำนวนที่รับ

50 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • ร่วมงานกับทีม ผู้บริหารสาขาและพนักงาน บริหารยอดขายของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ดูแลความเรียบร้อยในร้าน และพนักงานในร้าน  
   

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีบุคลิกที่ดี รักในงานบริการ

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เงินช่วยเหลือค่าเดินทางหรือค่าที่พัก,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาฝึกหัด

ชื่อ - นามสกุล*

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก*

เบอร์โทรติดต่อ*

อีเมล*

Resume (Upload)*

เงินเดือนที่คาดหวัง (บาท)*

วันที่สามารถเริ่มงานได้


Captcha